Bostadsrättsägarens ansvar

 

Som bostadsrättsinnehavare svarar man för lägenhetens hela inre underhåll. Hur underhållsansvaret är fördelat framgår av bostadsrättslagen samt våra stadgar. Kort sagt svarar bostadsrättsinnehavaren för allt innanför lägenhetens väggar – detta inkluderar tätskikt i bad- och duschrum.


Trots att du har en rättighet att renovera din bostad kan du ha en skyldighet att informera föreningen om din renovering. Läs mer under vid renovering

Det ligger på bostadsrättshavaren ansvar att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.