Återvinning och avfall

 
Till nyinflyttade Ursvik, Matavfall.pdf

Avfall
Viu tillämpar sopsortering i formen av att kompost/matrester, hushållsavfall och tidningaer slängs i sopsugarna i anslutning till föreningen. Det finns två stationer med sopsugar:

  1. Bredvid miljöhuset på innergården
  2. Korsningen Ursviks allé och Oxenstiernas allé
I de tre sopsugarna slängs ​​​​kompost, hushållssopor och tidningar. Inga pizzakartonger eller andra skrymmande föremål får slängas i rören som kan orsaka stopp. Vid stopp i rören kontaktar du Envac på nummer 08-775 33 70. Ställ inte soporna på marken eller i miljörummet (pga av risk för råttor), utan gå till en annan sopsug. Är det stopp i alla sopsugar får du ta tillbaka soporna hem och invänta att rörenfungerar igen.

Miljöpåsar att förpacka kompostmaterial/matrester i finns nu att hämta i det stora cykelrummet i källaren på Stallgatan 22. Du kommer in i porten med koden, och i cykelrummet med dina nycklar. OBS! Lägg märke till klister remsan på påsen. Viktigt att använda denna när du försluter påsen, annars riskerar den att gå upp under den automatiska transporten till miljöstationen.


I möljöhuset som finns på Stallgatan får man slänga wellpapp/kartong, plast, metall och glas. Mer information finns i tabellen längre ner på den här sidan.

Vi har stora problem med att miljhöhuset missbrukas, det är enbart till för den typ av sopor som skyltning anger.  Man får alltså inte slänga kylskåp, madrasser, växter, garderober eller övriga otympliga föremål.

VITVAROR, TV-APPARATER, MÅLARFÄRG SAMT SPRAYBURKAR ÅTERLÄMNAS PÅ NÄRMASTE ÅTERVINNINGSCENTRAL. BEHAGAR NI ÄNDÅ SLÄNGA OVANSTÅENDE I VÅRT GROVSOPRUM SÅ BELASTAS HELA FÖRENINGEN MED STRAFFAVGIFTER, SÅ VÄNLIGEN BESÖK NÄRMASTE ÅTERVINNINGSCENTRAL.

Det är alltså INTE OK att slänga kylskåp eller andra skrymmande föremål i soprummet. Det är inte heller ok att slänga plast i kärlen avsedda för kartonger osv. Allt detta leder till extra avgifter som sopföretaget tar ut och det måste alla betala för då!

OBS! INGA PLASTPÅSAR TILL MATAVFALL (Bruna sopsugar)
NOTE! NO PLASTIC BAGS IN THE FOOD WASTE/COMPOST (Brown waste chutes)

Grovavfallspunkten