Andrahandsuthyrning

 

Får jag hyra ut i andrahand?
Andrahandsuthyrning kräver styrelsens samtycke. Styrelsen godkänner uthyrning i andrahand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år.  Stadgar och trivselregler gäller även för hyresgästen. För att ansöka om andrahandsuthyrning, fyll i informationen nedan och skicka till styrelsen.

Föreningen tar stadgeenligt (och med stöd i Bostadsrättslagen) ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år (fördelat per månad) vilket motsvarar cirka 388 kr i månaden (basbelopp 2018 är 46 500 kr).

Lägenhetsägaren i brf Tehuset (Apartment owner)
Namn:
Adress:
Personnummer:
Telefonnummer:
 
Den föreslagna hyresgästen (The proposed tenant)
Namn:
Nuvarande adress (present address):
Personnummer:
Telefonnummer:
 
Referens (någon som kan intyga att hyresgästen är skötsam, t.ex. nuvarande hyresvärd) (someone who can certify that the tenant is responsible, eg. current landlord)
Namn:
Telefonnummer:
 
Hyrestid (the start and end dates of the rental period)
Från vilket datum föredras det att uthyrningen påbörjas:
Till vilket datum föredras det att uthyrningen avslutas:
 
Adress under uthyrning (the owner's address during the rental period)
Adress som du befinner dig på under uthyrningen:
 
Skäl för uthyrning (reason for renting out the apartment)
Beskriv orsaken till att du vill hyra ut lägenheten
 
Skicka in ovan information till styrelsen@brftehuset.se
 
Vad händer sedan?
Styrelsen kommer ta ställning till inkommen information. Detta görs på nästkommande styrelsemöte. Därefter kontaktar styrelsen dig med ett beslut. (The board will review the information at the next board meeting and then contact the owner with a decision.)