Mäklarinformation

 

FAQ - till dig som ska sälja eller förmedla bostad i Tehuset

Vilket år byggdes fastigheterna i föreningen?
2014 - 2015

När bildade föreningen?
6 augusti 2013

Är det en äkta eller oäkta förening?
Äkta

Hur värms fastigheterna upp?
Fjärrvärme

Hur många lägenheter finns i föreningen?
83 st

Vad ingår i lägenhetens månadsavgift?
Vatten (varm/kall)
Värme (vattenburna element)  

Vem levererar telefoni/bredband/tv?
Gruppavtal med Halebop/Telia (fr.o.m. 2021-10-30)

Finns det garageplatser i Tehuset?
Ja, 41 garageplatser i källargarage. Dessa kan hyras till en kostnad om 1060 kr i månaden som debiteras på avi för lägenhetsavgiften. Det finns även platser i garaget med laddstolpar, då tillkommer ytterligare 100 kr på månadsavgiften samt elförbrukning.

Har Tehuset några gemensamma utrymmen?
Cykelrum
Barnvagnrum
Tvättstuga

Finns det några planerade avgiftshöjningar/sänkningar?
Nej, inte planerat under föreningsåret 2022

Accepteras delat ägande?
Ja

Vart skickas dokument om medlemskapet när försäljningen är genomförd?

För digital hantering laddas dokumenten upp på https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/

För övrig hantering* skickas dokumenten till:

SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Box 221

851 04 Sundsvall

*) För mäklarfirmor som skickar originaldokument (istället för att ladda upp på Mäklarservice) kan hanteringstiden öka med 1-2 veckor

Tar föreningen ut någon överlåtelseavgift?
Ja, 2,5 % på basbeloppet som säljaren debiteras

Tar föreningen ut någon pantsättningsavgift?
Ja, pantsättningsavgift tas ut av medlemmen vid pantsättning med 1 % av prisbasbeloppet

Tar föreningen ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte?
Nej

Har några besiktningar av huset genomförts?
Tvåårsbesiktningen av fastigheterna påbörjas i slutet av 2017 och slutfördes under 2018
Femårsbesiktningen av fastigheterna påbörjades i slutet av 2020 och slutförs under 2021
OVK, obligatorisk kontroll av ventilationssystem, utfört under 2020

Accepteras en juridisk person?
Tillstånd krävs av styrelsen

Ingår bostadsrättstillägg i föreningens fastighetsförsäkring?
Ja

Hittade du inte svar på frågan du sökte? Då hänvisar styrelsen till stadgar samt senaste årsredovisningen.