Parkering

 

SBC Hanterar Parkeringplatser

All administration sker via SBC portalen. Se exempel nedan på hur det ser ut.
För er som vill ställa sig i kö gör det via SBC portalen.
Ni som har en parkeringsplats idag kan se er plats under fliken "Din lägenhet/lokal".
Ni som redan står i kön behåller era köplatser.
Alla som hyr parkeringsplats och som vill säga upp sina platser gör det via SBC portalen. Lämna tillbaka din fjärrkontroll till styrelsen när det är dags.
Vi har valt att lägga ansvaret på er själva att lägga er i kön till parkeringsplatser, SBC ansvarar för att teckna avtal med er och vill ni avsluta era avtal så gör ni det via portalen. När ni teckna avtal kan ni
hämta fjärrkontroll från styrelsen.
Obs:  Fjärrkontroll kör på CR2032 batteri. Med problem av fjärrkontrollen prova först att bytta batteriet.

Priser:

Startavgift: 200kr
P-plats utan el: 1060kr/månad
P-plats med el: 1160kr/månad
Elkostnand till laddning: 1,5kr/KWh (ex moms)
Inget app behövs till laddning. Du kan kolla din elstolpe och elförbrukning med Zaptec Portal. Kontakta  styrelsen för inloggning uppgift. 
Obs: Elförbrukning faktureras kvartalvis. Det finns en risk att nya och gamla ägaren göra upp kostnaden i efterhand. 

Parkeringsövervakning

Tillåten parkering markeras av vägmärken, skyltar och linjemålade markeringar (garaget).

Innergården är skyltad enligt Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) och det råder parkeringsförbud. För av- och på lastning är det tillåtet att stå utanför markerade parkeringsplatser under 5 minuter vid aktivitet till och från fordonet. Avgiftsnivåer för kontrollavgifter följer av Sundbybergs kommun beslutade maxbelopp vid olika överträdelser.

Kontakta Sverige Parkering om ni önskar rapportera felparkerade fordon eller har andra funderingar kring parkering. 

Telefon: 0771-17 55 00

E-post: info@sverigeparkering.se

Hemsida (med chatt vissa tider): sverigeparkering.se


Parkera på gatan i Stora Ursvik

Om du vill ha bilen stående på gatan ansöker du om boendeparkeringstillstånd via Sundbybergs stads hemsida.