Nyheter

 

Årsstämma 2023

Om föreningen | Brf Tehuset hittar man dagordning, årsberättelse och revisionsberättelse (godkänd och signerad av våra revisorer) inför föreningsstämman 2024.

Inga motioner har inkommit till styrelsen inom utsatt datum.

Mötet kommer att hållas fysiskt i lokal på Stallgatan 28 (Svenska Kyrkans lokal) samt digitalt via Google länk https://meet.google.com/ehi-zxiu-gyr

I år kommer en representant från SBC medverka på mötet och gå igenom årsredovisningen.

Ni kommer även få kallelsen, budgeten samt årsredovisningen i pappersform i era respektive brevlåda.


Avgiftshöjning 2024

Med anledning av den ekonomiska läget med högre räntor och inflation på varor och
tjänster som föreningen köper in, har föreningen tvingats till en kraftig avgiftshöjning på
25%. Orsaken är att föreningens bundna räntor på ca 30 miljoner löper ut 2024 från ca
0,5% till 4,8% förutom detta har andra kostnader ökat kraftigt som direkt påverkar vår
ekonomi och därmed avgiften.

Nya Taggar

Nu bör alla ha fått sina nya taggar (den med grönfärg) i sina brevlådor, dessa ersätter era
gamla med svart färg. Anledningen till bytet är att sensorerna i gamla taggarna fungerade
dåligt, framför allt till våra offline-läsare (svarta runda pucken på dörrarna). Vi önskar
tillbaka era gamla svarta taggar för att ge dessa tillbaka till leverantören. Vänligen lägg
det i föreningens brevlåda på Ursviks Allé 29. Era gamla taggar kommer att avaktiveras
inom kort.

Regler i Tvättstuga

Föreningen har köpt in städutrustning och lagt upp regler för hur man ska städa efter sig
när tvättpasset är klart. Det är viktigt för allas trevnad att man lämnar tvättstugan rent efter
sig. Misskötsel leder till avstängning.

Parkeringsövervakning

Tillåten parkering markeras av vägmärken, skyltar och linjemålade markeringar (garaget).

Innergården är skyltad enligt Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) och det råder parkeringsförbud. För av- och på lastning är det tillåtet att stå utanför markerade parkeringsplatser under 5 minuter vid aktivitet till och från fordonet. Avgiftsnivåer för kontrollavgifter följer av Sundbybergs kommun beslutade maxbelopp vid olika överträdelser.

Kontakta Sverige Parkering om ni önskar rapportera felparkerade fordon eller har andra funderingar kring parkering.


Tvättstuga:  Städutrustning och nya regler lagt upp för hur man ska städa efter sig när tvättpasset är klart.
Andrahandsuthyrning & Parkering: 
Ansök direkt i SBC portalen.
Felanmälan av hiss
: Kontakt först styrelsen brftehuset@outlook.com. Alternativ är kontakta Delagott (se Felanmälan).
Årsstämma 2022:  mötet hölls den 30 maj 2023.