Mäklarinformation

 

FAQ - till dig som ska sälja eller förmedla bostad i Tehuset


Vilket år byggdes fastigheterna i föreningen?
2014 - 2015

När bildade föreningen?
6 augusti 2013

Är det en äkta eller oäkta förening?
Äkta

Hur värms fastigheterna upp?
Fjärrvärme

Hur många lägenheter finns i föreningen?
83 st

Vad ingår i lägenhetens månadsavgift?
Vatten (varm/kall)
Värme (vattenburna element)  

Vem levererar telefoni/bredband/tv?
Gruppavtal med Halebop/Telia (fr.o.m. 2021-10-30)

Finns det garageplatser i Tehuset?
Ja, 41 garageplatser i källargarage. Dessa kan hyras till en kostnad om 1060 kr i månaden som debiteras på avi för lägenhetsavgiften. Det finns även platser i garaget med laddstolpar, då tillkommer ytterligare 100 kr på månadsavgiften samt elförbrukning. Det kan vara kö till garageplatser. Ansök garageplats här

Har Tehuset några gemensamma utrymmen?
Cykelrum
Barnvagnrum
Tvättstuga

Finns det några planerade avgiftshöjningar/sänkningar?
Vid uppdateringen av föreningens budget inför 2024 tvingas vi tyvärr konstatera att det blir nödvändigt med en höjning av månadsavgiften med 25%

 
Accepteras delat ägande?
Ja

Vart skickas dokument om medlemskapet när försäljningen är genomförd?

För digital hantering laddas dokumenten upp på https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/

För övrig hantering* skickas dokumenten till:

SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Box 221

851 04 Sundsvall

*) För mäklarfirmor som skickar originaldokument (istället för att ladda upp på Mäklarservice) kan hanteringstiden öka med 1-2 veckor

Tar föreningen ut någon överlåtelseavgift?
Ja, 2,5 % på basbeloppet som säljaren debiteras

Tar föreningen ut någon pantsättningsavgift?
Ja, pantsättningsavgift tas ut av medlemmen vid pantsättning med 1 % av prisbasbeloppet

Tar föreningen ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte?
Nej

Har några besiktningar av huset genomförts?
Tvåårsbesiktningen av fastigheterna påbörjas i slutet av 2017 och slutfördes under 2018
Femårsbesiktningen av fastigheterna påbörjades i slutet av 2020 och slutförs under 2021
OVK, obligatorisk kontroll av ventilationssystem, utfört under 2020

Accepteras en juridisk person?
Tillstånd krävs av styrelsen

Ingår bostadsrättstillägg i föreningens fastighetsförsäkring?
Ja

Kommande renovering?
Nej.

Hittade du inte svar på frågan du sökte? Då hänvisar styrelsen till stadgar samt senaste årsredovisningen.